Make it real

Heb je een idee of project waarmee je van de wereld een rechtvaardigere, gezondere plek wil maken, met een groter welzijn voor iedereen en onze planeet?  Geloof je dat je een nieuwe weg toont? Bots je tegen de muren van het systeem en heb je het gevoel dat mensen de impact die jij beoogt niet begrijpen? Geraak je maar niet over de drempels heen voor je eerste financiering? Dan ben je hier op de juiste plaats.

We willen het geloof en de drive van pioniers voeden. De nieuwe wegen die je ziet mogelijk maken, door een hefboom te zijn en je te begeleiden met mensen en middelen.

De financiering die je bij Kaira krijgt is geefgeld. In ruil voor het geld verwachten we dat je impact nastreeft en dat je je expertise die je opbouwt, deelt met anderen uit ons netwerk. Als je idee uitgroeit tot een bedrijf dat naast maatschappelijke impact ook financiële impact maakt, en je gaat ook aan filantropie doen, dan verwachten we dat je Kaira op jouw beurt financieel gaat steunen om zo mee te bouwen aan ons circulair verhaal.

Naast onze begeleiding krijg je ook toegang tot het Kaira netwerk van allerlei dienstverleners die hun kennis pro bono en op maat ter beschikking stellen. Het kan gaan over juridische, marketing, IT, HR of andere kennis.

Ga na of je bij Kaira aan het juiste adres bent en check of je idee voldoet aan volgende voorwaarden:

Vernieuwend

Je idee is vernieuwend en brengt ons dichter bij een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld voor mens en planeet.

Schaalbaar

Je idee is schaalbaar. Het is een blauwdruk voor een nieuw sociaal, ecologisch of economisch model dat anderen kan inspireren. Je hebt de intentie om te schalen of om je kennis te delen (land, regio of wereldwijd).

Sociale en ecologische winst

staat voorop
gebrek aan financiële winst (op korte termijn) is ondergeschikt aan de socio-ecologische impact.

Selectie?

Stuur ons een mail. Nadien nodigen we je uit voor een pitch.

Wanneer we alle info hebben bespreken we jouw project op onze adviesraad, versterkt met een specialist in je domein.

De raad beoordeelt de projecten aan de hand van vijf parameters:

1. (Beoogde) impact
Hoe concreter en structureler de (beoogde) impact, hoe beter.
Hoe vernieuwend is het model of idee dat je aanbrengt?
Je project bestaat max. 3 jaar.
De impact die je realiseert situeert zich in België.

2. Haalbaarheid

Hoe eenvoudiger het is om het idee te realiseren, hoe meer kans op selectie.

3. Schaalbaarheid
Hoe eenvoudiger het is om je blauwdruk te schalen of te delen, hoe groter de kans op selectie.

4. Visie en doordachtheid

Hoe krachtiger de visie en hoe meer het idee getuigt van doordachtheid, hoe beter. Proof of concept of bevindingen op basis van proefprojecten, of studiemateriaal, kunnen hierbij helpen maar zijn geen absolute voorwaarde.

5. Team
Je project valt of staat met je persoonlijke drive. Aan het begin van de rit ben je vaak alleen, dat kan, maar je staat open om je team te verrijken met mensen met complementaire skills en diverse achtergronden. Je hecht net zoals wij veel belang aan integriteit.

Heb je een idee waar we allemaal beter van worden?We zijn zeer benieuwd.

Vertel ons hier meer over je idee