Living Soil Academy

SUPPORTED BY KAIRA

The Living Soil Academy

The Living Soil Academy is een opleiding voor landbouwers om hen om te scholen naar landbouw in harmonie met de aarde, het milieu en zichzelf.

Door hen te ondersteunen faciliteren we transitie van klassieke naar regeneneratieve landbouw.

Living Soil Academy gaat duidelijk voor een ecologische transitie en heeft ook een sociale focus: de opleiding is toegankelijk voor landbouwers met beperkte financiële middelen. Bovendien is het de bedoeling om landbouwers aan de hand van regeneratieve landbouw financieel autonomer en weerbaarder te maken.

De eerste opleiding start op 24 november 2022 en is er gekomen dankzij de steun van Kaira.

livingsoilacademy.com