Make it real

Heb je een idee of project waarmee je van de wereld een rechtvaardigere, gezondere plek wil maken, met een groter welzijn voor iedereen?  Kan je niet wachten om je project verder uit te bouwen?  Laat het ons weten.

Geselecteerde projecten krijgen financiering die nodig is om van idee naar een investeerbaar project te evolueren.

Je krijgt ook toegang tot het Kaira netwerk van allerlei dienstverleners die hun kennis pro bono en op maat ter beschikking stellen. Het kan gaan over juridische, marketing, IT, HR of andere kennis.

Ga na of je bij Kaira aan het juiste adres bent en check of het idee voldoet aan deze drie voorwaarden:

Positieve impact

ecologisch en sociaal

We houden het bewust heel breed om je creativiteit zoveel mogelijk ruimte te geven en omdat we ervan overtuigd zijn dat we op veel vlakken systemische verandering nodig hebben.

Schaalbaar

en intentie om te schalen
(land, regio of wereldwijd)

Maatschappelijke en ecologische winst

staat voorop
gebrek aan financiële winst (op korte termijn) is ondergeschikt aan de socio-ecologische impact en vormt geen belemmering voor investeringen.

Selectie?

Een multidisciplinaire jury oordeelt over de selectie van de projecten.

De jury beoordeelt de projecten aan de hand van vijf parameters:

1. (Beoogde) impact
Hoe concreter en structureler de (beoogde) impact, hoe beter.

2. Haalbaarheid

Hoe eenvoudiger het is om het idee te realiseren, hoe meer kans op selectie. In de beginfase van Kaira, zullen de ideeën die relatief lage investeringen nodig hebben, eerder worden geselecteerd dan de ideeën die relatief hoge investeringen nodig hebben.

3. Schaalbaarheid
Hoe eenvoudiger het is om het model te schalen, hoe groter de kans op selectie.

4. Doordachtheid

Hoe meer het idee getuigt van doordachtheid, hoe meer kans op selectie. Proof of concept of bevindingen op basis van proefprojecten, of studiemateriaal, kunnen hierbij helpen maar zijn geen absolute voorwaarde.

5. Overtuiging
Hoe krachtiger de overtuiging, hoe groter de kans op selectie.

 

Heeft u een idee, ook al heeft u zelf geen tijd of ruimte om dit uit te werken?Laat het ons hier weten.

Stuur ons je plan door op hello@kairafund.org of bel +32 497 41 76 31